Unapređenje pristupa zapošljavanju

Kroz povećanje tehničkih i ljudskih kapaciteta mikro i malih preuzeća, kao i preduzetničkih djelatnosti, najmanje 35 osoba bi trebalo da dobije zaposlenje. Uz to, biće organizovana obuka za najmanje 100 nezaposlenih osoba kod poslodavaca iz opština obuhvaćenih projektom, a prema očekivanom rezultatu, barem njih 60 biće zaposleno, što će uticati na smanjenje broja nezaposlenih, naročito iz najugroženijih društvanih katergorija.