Unapređenje pristupa zapošljavanju

Kroz povećanje tehničkih i ljudskih kapaciteta mikro i malih preuzeća, kao i preduzetničkih djelatnosti, najmanje 35 osoba bi trebalo da dobije zaposlenje. Javni poziv sproveden je od 18. juna do 20. septembra 2019, u okviru kojeg je odobreno finansiranje 21 projekta.

Uz to, biće organizovana obuka za najmanje 60 nezaposlenih osoba kod poslodavaca iz opština obuhvaćenih projektom, a prema očekivanom rezultatu, barem njih 30 biće zaposleno, što će uticati na smanjenje broja nezaposlenih, naročito iz najugroženijih društvanih katergorija. Javni poziv sproveden je od 13. decembra 2019. do 30. januara 2020. godine, a odobreno je deset projekata za finansiranje.