Podgorica, 19. maj 2021.

Bolji uslovi života i poslovanja za više od 60.000 građana Crne Gore uz podršku Norveške

Više od 60.000 građana Crne Gore danas ima poboljšane uslove života kroz unaprijeđenje lokalne infrastrukture, 160 malih biznisa je konkurentnije u poslovanju, dok je zaposlenje dobilo 80 nezaposlenih žena i muškaraca, zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške.

Više od 60.000 građana Crne Gore danas ima poboljšane uslove života kroz unaprijeđenje lokalne infrastrukture, 160 malih biznisa je konkurentnije u poslovanju, dok je zaposlenje dobilo 80 nezaposlenih žena i muškaraca, zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške. Ovo su ključni rezultati projekta “Norveška za vas - Crna Gora” u periodu od 2018. do 2021. godine, koji su predstavljeni danas u Podgorici.  

Ovaj projekat koji Kraljevina Norveška finansira sa 1,4 miliona eura, sprovodi se u 16 manje razvijenih opština, i ima za cilj da doprinese ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore. Projekat „Norveška za vas – Crna Gora“ posljednje dvije i po  godine fokusiran je na povjećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unaprijeđenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore.

“Uspješnost projekta bila je u tome što je targetirao mikro, mala i srednja preduzeća, u manje razvijenim opštinama, naročito u situaciji sa krizom koju je izazvala pandemija kovida-19 i na lokalnom nivou. Akcenat je bio, takođe, i na zapošljavanju i razvoju infrastrukture, koja je veoma važna. Zahvalni smo Kraljevini Norveškoj na podršci, i UNOPS-u na bliskoj saradnji tokom implementacije, a nadamo se da će ovi projekti potvrditi svoju održivost”, izjavila je danas državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović.

Tokom posljednje dvije i po godine, projekat je sproveo četiri javna poziva za podršku malim biznisima i razvoju poslovanja, sprovođenje stručnih obuka i razvoj lokalne infrastrukture, a odabrano je više od 40 projekata za dodjelu bespovratnih sredstava. Na taj način, 160 malih biznisa i preduzeća dobilo je neohodnu opremu i usluge, kojima su unaprijedili svoje poslovanje i otvorilo 39 novih radnih mjesta, a više od 70 odsto njih je uvjećao prihode. Stručne obuke uspješno je završilo 68 nezaposlenih osoba, od kojih je 41 dobilo zaposlenje, dok su ostali pobošljali vještine potrebne za pronalaženje posla. 

“Sve naše aktivnosti su planirane, razvijane i sprovedene u bliskoj saradnji sa Vladom Crne Gore, da bi obezbijedili da naša nastojanja i prioriteti budu na najbolji način usklađeni sa lokalnim potrebama. Veoma mi je drago što je podrška Kraljevine Norveške doprinjela razvoju manje razvijenih opština u Crnoj Gori i pozitivno promijenila živote građana”, izjavio je danas ambasador Kraljevine Norveške Jorn Eugen Jelsta.

Projekat „Norveška za vas – Crna Gora“ usklađen je sa relevantnim nacionalnim strategijama Crne Gore u oblasti zapošljavanja i ujednačenog regionalnog razvoja, kao i Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija koje agencije Ujedinjenih nacija podržavaju u kontinuitetu.

“Osim podrške koju UN pruža u razvoju kapaciteta institucija na nacionalnom nivou, smatramo da je podjednako važno pružati podršku i na regionalnom i lokalnom nivou. Ovaj projekat je pokazao da direktna podrška može da stvori veoma vidljive rezultate i efekte u skladu sa nacionalnim ciljevima zemlje”, kazao je stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Peter Lundberg.

Projekat je doprineo i razvoju međuopštinske saradnje, kao i stvaranju sinergije različitih činilaca razvoja poslovanja u Crnoj Gori.

“Uspješnost ovog projekta naročito se ogleda u partnerstvu i zajedništvu ostvarenim sa Vladom Crne Gore i Kraljevinom Norveškom, koji su imali povjerenje u UNOPS. Sve aktivnosti razvijane su u bliskim konsultacijama sa nacionalnim partnerima, tako da prioritetne potrebe budu identifikovane, pa danas imamo veoma opipljive rezultate zajedničke saradnje”, izjavio je šef programa višedržavne kancelarije UNOPS-a Marko Vujačić.