Podgorica, 11. avgust 2019.

Obavještenje o produženju roka za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva za dostavljanje projekata za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Rok za podnošenje prijava u okviru Javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća produžen je do 20. septembra 2019. godine.

Uslovi i način konkurisanja ostaju isti, uz izmjenu koja se odnosi na period registracije firmi. Osim preduzetnika i preduzeća registrovanih u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2018, poziv je proširen na preduzetnike i preduzeća koji su registrovani u periodu od 1. maja 2009. do 1. maja 2019. godine.