Bijelo Polje, 11. decembar 2020.

Pet žena ekonomski osnaženo uz podršku Norveške

U okviru projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“ koji je sprovela Opština Bijelo Polje zajedno sa Udruženjem paraplegičara, tri konfekcionarke počinju da rade 1. februara 2021.

Obuku šivenja i krojenja uspješno je završilo pet žena sa invaliditetom u Bijelom Polju, uz podršku Kraljevine Norveške preko projekta “Norveška za vas - Crna Gora”, od kojih će tri dobiti zaposlenje u Zaštitnoj radionici “Zlatne ruke”. Svim polaznicama danas su uručeni sertifikati o uspješno završenoj obuci.

U okviru projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“ koji je sprovela Opština Bijelo Polje zajedno sa Udruženjem paraplegičara, u sklopu javnog poziva za projekte stručnog osposobljavanja “Norveška za vas - Crna Gora”, nabavljene su i specijalizovane industrijske mašine, kako bi se ekonomski osnažile žene sa invaliditetom. 

“Imamo danas vrlo konkretne rezultate naših zajedničkih napora, a to je zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovo osposobljavanje da samostalno funkcionišu na tržištu rada”, izjavio je menadžer projekta “Norveška za vas - Crna Gora” Armen Čekić.

Predsjednica Udruženja paraplegičara Milka Stojanović istakla je izuzetno važno što će tri žene sa invaliditetom početi da rade kao konfekcionarke od 1. februara 2021, u radionici udruženja.

“U sklopu projekta, dobili smo i mašine za izradu radnih uniformi, pa vjerujem da ćemo sa kvalitetnom radnom snagom i savremenom opremom u narednom periodu biti konkurentniji na tržištu i postići održivost jedine Zaštitne radionice u Crnoj Gori“, kazala je Stojanović. 

Sve polaznice obuke izabrane su na javnom konkursu Zavoda za zapošljavanje u Bijelom Polju.

"Potpisan je i ugovor o nabavci repro materijala, i uskoro bi trebalo da počne proizvodnja HTZ opreme, deficitarnog proizvoda u Crnoj Gori“, istakao je koordinator projektnog tima Opštine Bijelo Polje Samedin Agović.