Bijelo Polje, 25. jun 2020.

Šivenjem do veće socijalne uključenosti uz podršku Kraljevine Norveške

Pet nezaposlenih žena sa invaliditetom iz Bijelog Polja otpočelo je četvoromjesečnu obuku krojenja i šivenja.

Pet nezaposlenih žena sa invaliditetom iz Bijelog Polja otpočelo je četvoromjesečnu obuku krojenja i šivenja, u okviru projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“ koji sprovodi Opština Bijelo Polje uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške preko projekta “Norveška za vas - Crna Gora”.

Koordinator projektnog Tima Opštine Bijelo Polje Samedin Agović kaže da su polaznice izabrane na javnom konkursu Zavoda za zapošljavanje u Bijelom Polju.

„Opština Bijelo Polje dobila je podršku Kraljevine Norveške da pored ove obuke nabavi četiri specijalizovane industrijske mašine. Opština Bijelo Polje snažno podržava ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom, a kako bi žene sa invaliditetom dobile ravnopravan tretman na tržištu rada“, kazao je Agović.

Po dobijanju sertifikata i provjere stečenih znanja i vještina, tri žene će dobiti zaposlenje u Zaštitnoj radionici civilne organizacije Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac na period od godinu dana, sa mogućnošću daljeg produžavanja radnog angažmana. Na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, polaznice će tokom obuke dobijati mjesečnu novčanu nadoknadu od 15% od prosječne bruto zarade u Crnoj Gori, u iznosu od 127,90 USD.

Cilj projekta „Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“ je unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture i jačanje preduzetničkih znanja i vještina kroz zapošljavanje ranjive grupe koju čine žene sa invaliditetom. Tokom projekta, biće uspostavljen efikasni mehanizam komunikacije/saradnje među organizacijama civilnog društva, ranjivih grupa, lokalnih vlasti i drugih zainteresovanih aktera na lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja i zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije, biće povećan stepen uključenosti žena sa invaliditetom na tržištu rada i unaprijeđena konkurentnost proizvoda na tržištu. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 18.876,50 dolara.