Plav, 26. avgust 2020.

Bolja prerada drveta u Plavu uz podršku Norveške

Cilj ovog projekta jeste unapređenje unutrašnjih kapaciteta Udruženja drvoprerađivača, što će znatno povećati proizvodnju malih preduzeća u Plavu.

Kraljevina Norveška kroz projekat “Norveška za vas - Crna Gora” podržava projekat “Jačanje unutrašnjih kapaciteta i modernizaciju stolarske linije” koji sprovode Udruženje drvoprerađivača i Opština Plav. Cilj ovog projekta jeste unapređenje unutrašnjih kapaciteta ovog udruženja, što će znatno povećati proizvodnju malih preduzeća u Plavu.

“Kroz projekat smo nabavili diht, formatizer, cnc mašinu i mašinu za brave, koje se koriste za finalnu obradu drveta, olakšavaju rad i podižu kvalitet finalnog proizvoda, što će značajno poboljšati naše poslovanje. Potrebe kupaca se mijenjaju i sve su zahtjevnije, a mi to moramo da pratimo sa modernizacijom stolarskih linija, kako bi kvalitetno mogli da odgovorimo izazovima na tržištu“, rekao je Esad Barjaktarević, iz plavskog preduzeća “Kriva breza” koje je član Udruženja drvoprerađivača.

Pogon je obišlo  14 mladih saradnika iz drvoprerade i potencijalnih budućih drvoprerađivača, što im je omogućilo da steknu uvid u cio proces proizvodnje - od brente gdje se oblica reže, pa sve do sastavljanja i farbanja finalnog proizvoda. 

“Funkcionišemo kao udruženje malih firmi i gazdinstava sa ciljem prevazilaženja prepreka koje utiču na naše poslovanje. Zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške, ovim projektom nabavili smo četiri savremene mašine koje će znatno olakšati rad članica klastera. Prezentacija pogona je poslednja aktivnost sa kojom smo željeli da prenesemo iskustva našim mladim saradnicima iz drvoprerade i da ih zainteresujemo za ovu granu idustrije. Ona u Plavu ima potencijal, a imamo iskustvo i podršku od strane Vlade, Opštine ali i drugih institucija”, rekao je ovlašćeni zastupnik Udruženja drvoprerađivača Nedžad Cecunjanin.

Kraljevina Norveška finansira ovaj projekat sa oko 22.000 dolara, dok drvoprerađivači i opština Plav učestvuju sa oko 2.000 dolara.