Nikšić, 21. decembar 2020.

Uz ljubav ka grnčariji do novih radnih mjesta

Bijelo Polje, 11. decembar 2020.

Pet žena ekonomski osnaženo uz podršku Norveške